početna
predgovor
uvod
o području
opis sustava
implementacija
višejezičnost
zaključak
literatura
o studentima

>> Dubinska analiza teksta i indeksiranje dokumenata pojmovnikom Eurovoc

>> Dubinska analiza podataka i teksta
>> Automatsko indeksiranje dokumenata
>> Pojmovnik Eurovoc
>> Osnovni pojmovi računalne obrade prirodnog jezika
>> Kompleksnost i morfološko bogatstvo hrvatskog jezika